Abigo Medical

Ett globalt bolag inom medicinteknik med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Läs mer

Vår vision är att öka välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

Abigo Medical – en del av Essity

Abigo Medical är ett svenskt bolag inom medicinteknik grundat 1989. Sedan 2021, ägs Abigo Medical av det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity och är en del av affärsområdet Health & Medical. Vi ökar välbefinnandet genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

Läs mer

Sorbact® - förband mot sårinfektioner

Vårt fokus är utveckling och tillverkning av avancerade produkter för sårbehandling baserat på Sorbact® Technology. Sorbact® avlägsnar bakterier på ett säkert sätt som förebygger och behandlar sårinfektion utan att frisätta aktiva ämnen i såret.

Läs mer

Att bidra till ett hållbart samhälle

Genom att agera ansvarsfullt i vår verksamhet kan vi göra skillnad – på egen hand och tillsammans med andra. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och tänka hållbarhet i allt vi gör från materialval till elförbrukning.

Läs mer

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.