ABIGO Medical Group angående Covid-19

I rådande tider där Covid-19 sprider sig runt om i världen, och där vi kontinuerligt genomför olika åtgärder och insatser för att skydda/värna om våra medmänniskor/medarbetare och företag, vill vi på ABIGO Medical Group försäkra er om att vi fokuserar på att säkerställa kontinuiteten gentemot er och er verksamhet på alla plan.

 

Vi arbetar enligt tre grundläggande principer:

  • Värna om våra medmänniskor. ABIGO Medicals högsta och viktigaste prioritet är att verka för att säkerställa hälsa och välfärd för våra medarbetare, kunder, leverantörer, distributörer och partners, inklusive familjer. Här följer vi givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Företagets samhällsansvar. Det är oerhört viktigt för oss i ABIGO Medical att vi både som företag och enskilda medarbetare gör vårt yttersta för att begränsa spridningen av detta virus, för att skydda riskgrupperna. Detta kan inte nog understrykas.
  • Upprätthålla våra åtaganden mot våra kunder och samarbetspartners. Våra åtaganden gentemot er är mycket viktiga för oss. Vår planering fokuserar på kontinuitet och uthållighet i hela vår leveranskedja. Vi ser i nuläget inte några större problem/hot mot säkerställande av leverans inom närmsta tiden, men som alla vet kan detta förändras snabbt beroende på händelseutvecklingen. Vi ber om er förståelse och fortsatt gott samarbete om det skulle uppkomma än större utmaningar framöver.

Samtidigt blickar vi framåt. Vi har en utmanande tid framför oss, men vi är väl rustade och vi är övertygade om att vi kommer gå starkare än någonsin ur detta.

Ni kan lita på att vi i ABIGO Medical gör vårt yttersta för att minska effekterna av denna kris.

 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

 

Med vänliga hälsningar,

Jan G Smith
CEO

Artur Aira
Executive Vice President