ABIGO på Veterinärkongress 10-11 november 2016

ABIGOS monter vid den årliga Veterinärkongressen 2016. Vi tackar alla som var i vår monter och för stort visat intresse kring våra Sorbact®produkter som fungerar så bra även på djur.

abigo-veterinarkongress2016