Event

22 nov 2021

Höstmötet 2021 i BLF Delföreningen för allergi och lungmedicin

22-24 november 2021

Konsert och kongress, Linköping

28 mar 2022

Barnveckan

28-31 mars 2022

Halmstad/Tylösand

12 maj 2022

Audionomdagarna

12-13 maj 2022

Stadshotellet, Lidköping