Nyheter

01 jun 2017

Årets Företagare i Göteborg 2017 – ABIGO Medical AB

Grundarna och tillika ägarna av ABIGO Medical, Jan G. Smith och Leif Smith, har utsetts till Årets Företagare i Göteborg 2017.

Bakom den årliga utmärkelsen står Sveriges största företagarorganisation – Företagarna. Att valet i år föll på Jan och Leif Smith motiverar de med följande:

”Ett utmärkt exempel på hur man som egen företagare kan vara mer flexibel, ha kortare beslutsprocesser och framförallt tänka mer långsiktigt med en möjlighet till en positiv expansion.

De har visat en exceptionell förmåga att utveckla sitt företag. Med stort mod och med en klar förståelse om marknaden synes bolaget ha realiserat sin vision.

Med unika lösningar, som utnyttjar kunskap om naturliga processer och fysiska samspel där det inte behövs kemiska ämnen eller kirurgiska ingrepp, är ABIGO Medical en förebild på flera sätt.”

– För 30 år sen sa man till oss att det inte går att starta ett nytt läkemedelsbolag i Sverige. Nu har vi visat att det går, säger Jan G. Smith, CEO ABIGO Medical.

Framgångsrik internationell aktör

ABIGO Medical är ett globalt verksamt bolag med sin bas i Sverige och med huvudkontoret i Göteborg.

Det var 1989 som bröderna Smith grundade ABIGO Medical AB. Med en uttalad organisk tillväxtstrategi och egen-

finansierat forsknings- och utvecklingsarbete har bolaget nått stora, såväl nationella som internationella, framgångar. I kampen mot antibiotikaresistens har man skapat flera unika, patenterade och egenutvecklade produkter. ABIGO

Medical är det enda företaget som tillverkar avancerade sårläkningsprodukter i Sverige. Flaggskeppet i portföljen är sårförbandet Sorbact®.

Med en snabb och stadig internationell tillväxt och med försäljning i över 65 länder, omsätter ABIGO Medical idag över 300 miljoner kronor och har drygt 130 anställda.

ABIGO Medical investerar för att möta den ökade globala efterfrågan och ser dessutom värdet i att samla forskning, utveckling och tillverkning i Sverige. Förra året byggdes produktionsenheten i Askersund ut för över 30 miljoner kronor och tillväxten väntas fortsätta att årligen öka med 20-30 %.

Leif och Jan engagerar sig fortfarande aktivt i sitt bolag. De har roligt på jobbet och vågar gå sin egen väg. Mest spännande området är bakteriebekämpning. Infektionsprevention i sig är ett väldigt stort område och det finns fler applikationer för de innovationer ABIGO sitter på.

– Vi har bara skrapat på ytan, avslutar Leif Smith.

För mer information kontakta Björn Larsson, bjorn.larsson@abigo.se, tel: +46 766 201 725

Läs hela nyheten här via MyNewsdesk:

 

25 jan 2017

ABIGO Medical fortsätter satsa i Sverige

Artikel från LIFe-time.se

Det finns gott om positiva tecken inom svensk Life Science jus nu. Det senaste exemplet är företaget ABIGO Medical, som framför allt tillverkar avancerade sårläkningsprodukter. Nyligen invigdes en stor utbyggnad av produktionsanläggningen i Askersund, som tillverkar för export till över 70 länder runt om i världen. Läs hela artikeln här: https://www.life-time.se 

09 nov 2016

Unik storsatsning av läkemedelsbolag i Sverige

ABIGO Medical är det enda företaget som tillverkar avancerade sårläkningsprodukter i Sverige. Företaget har redan en kraftig internationell tillväxt med produkter som levereras till 70 länder och en omsättning på 300 miljoner kronor. Nu växlar de upp ytterligare. 30 miljoner kronor har investerats i en utbyggnad av fabriken i Askersund. Produktionen väntas årligen öka med 30% och i takt med den följer flertalet nya arbetstillfällen.

Med en uttalad organisk tillväxtstrategi och egenfinansierat forsknings- och utvecklingsarbete har ABIGO Medical de senaste åren nått stora internationella framgångar. Och behoven av deras produkter ökar. För att möta den globala efterfrågan har man därför satsat stort på en utbyggnad av produktionsanläggningen i Askersund – en satsning som kan betecknas som unik då många läkemedelsföretag idag väljer att förlägga sin produktion utomlands. ABIGO Medical, som har sitt huvudkontor i Göteborg, har tvärtom sett värdet i att samla forskning, utveckling och tillverkning i Sverige. Den 10 november slår den numera 5000 m2 stora fabriken upp portarna.

– Tillväxten har varit kraftig de senaste åren och trenden ser ut fortsätta. Vid slutet av 2016 räknar vi med att vara uppe i 60 anställda, säger Fredrik Stenbäcker, Plant Manager på ABIGO Medical i Askersund.

Svensk innovation i kampen mot antibiotikaresistensen

1989 grundade bröderna och entreprenörerna Jan G. Smith och Leif Smith ABIGO Medical AB med fokus på att leverera innovativa metoder för infektionskontroll och att minska användningen av antibiotika.

Sårförbandet Sorbact® blev så småningom flaggskeppet i verksamheten och det är främst tillverkningen av den produkten som nysatsningen berör.

– Sorbact® ger fantastiska möjligheter, inte minst med tanke på de globala utmaningar vi ser med infektioner och med antibiotikaresistens, förklarar Jan G. Smith, CEO ABIGO Medical.

Sorbact® förebygger och behandlar sårinfektioner genom att bakterier binds till förbandets yta utan att några kemiska substanser frisätts i såret. Varje gång förbandet byts, avlägsnas bakterier på ett enkelt sätt. Genom att förhindra sårinfektioner bidrar Sorbact® till minskad användning av antibiotika, som i sin tur motverkar spridningen av multiresistenta bakterier. Bakom Sorbact®-metoden ligger en innovation, baserad på svensk forskning.

I en nyligen internationellt publicerad och kontrollerad klinisk studie1 med patienter som genomgick kejsarsnitt jämfördes Sorbact® med ett standardförband. Resultatet visade att Sorbact® signifikant minskar risken för sårinfektion och dessutom är mycket kostnadseffektivt.

Goda resultat i internationella kliniska studier1 och mångårig erfarenhet i vården har medfört en kraftigt ökad användning av produkten. Idag använder exempelvis samtliga franska universitetssjukhus Sorbact®.

Finansiellt självständiga

ABIGO Medical är ett entreprenörsföretag med finansiell uthållighet och långsiktighet som kärnvärden. Genom åren har bolagets vinster återinvesterats i verksamheten.

– Att vara oberoende finansiellt och inte sitta i riskkapitalets knä är en av våra drivfjädrar, säger Leif Smith, President ABIGO Group, som tillsammans med brodern Jan äger bolaget och aktivt leder verksamheten.

– Vi tycker inte om kvartalshysterin, fyller Jan i. Den är varken bra för företagen eller för Sverige. Vi har sett många bra produkter och innovationer som har dukat under på grund av riskkapitalets otålighet.

Enligt bröderna är bakteriebekämpning det mest spännande området. Där har ABIGO en unik kompetens. Infektionsprevention är i sig ett otroligt stort område och det finns fler applikationer för de innovationer ABIGO sitter på.

– Vi har bara skrapat på ytan, avslutar Leif Smith.


Vill ni närvara vid invigningen i Askersund den 10 nov kl 17:00, vänligen kontakta
Malin Johansson, malin.johansson@abigo.se, tel +46 701 088 045

För mer information kontakta Björn Larsson, bjorn.larsson@abigo.se, tel: +46 766 201 725

Mer information om ABIGO Medical:
https://www.mynewsdesk.com/se/abigo_medical_ab/pressreleases/abigo-medical-en-utmanare-inom-svensk-life-science-1639199

Mer information om Sorbact®:
https://www.mynewsdesk.com/se/abigo_medical_ab/pressreleases/sorbact-r-minskar-risken-foer-saarinfektion-efter-kejsarsnitt-och-ger-foerbaettrad-kostnadseffektivitet-enligt-ny-klinisk-studie-1333422

1. Stanirowski PJ, Bizoń M, Cendrowski K, and Sawicki W. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamyol Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surgical Infections 2016; [ahead of print]. DOI: 10.1089/sur.2015.223. Studien i sin helhet finns här: https://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/sur.2015.223


ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsbolag med stark internationell tillväxt. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett utbud av receptfria samt receptbelagda läkemedel, livsmedel för medicinsk användning, samt ett sortiment av medicintekniska produkter för avancerad sårbehandling samt för öron, näsa, hals. Med en uttalad organisk tillväxtstrategi, baserad på innovativa, patentskyddade produkter med internationell potential säljer ABIGO produkter i över 70 länder runtom i världen. Försäljning sker genom egna marknadsbolag i Norden samt ett internationellt distributionsnätverk. Bolaget grundades 1989 av bröderna Jan G. Smith och Leif Smith och har idag runt 130 anställda och en omsättning på runt 300 MSEK. Huvudkontor och forskningslaboratorium finns i Göteborg och tillverkningen sker i egen produktionsenhet i Askersund.

 

Ladda hem som PDF

18 okt 2016

Boktips om trycksår

trycksar-med-livet-som-insatsVi vill gärna tipsa om en bra och pedagogisk bok om trycksår.

Titel: Trycksår – Med livet som insats 2016
Författare: Madeleine Stenius

Praktisk guide till förebyggande och behandling av trycksår med speciellt fokus på personer som har en rörelsenedsättning.

 

Boken kan köpas via www.rehabstation.se/Rehabilitering/Utbildning/Vara-bocker/

Författarens kommentar:

Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker. De flesta tror att det bara är äldre som får trycksår, men tyvärr drabbar det även barn, patienter i akut vård och vid operation samt personer som har en neurologisk skada/sjukdom som exempelvis vid ryggmärgsskada, MS, hjärnskada och vid demens- sjukdom.

Är man rullstolsburen ökar risken för trycksår på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt känsel, muskelförtvining och skelett- urkalkning. Blir man som ryggmärgsskadad sjuk och hamnar på sjukhus är risken stor att personalen inte har kunskap om att man behöver behandlas som en högriskpatient trots att man inte är undernärd eller är över 65 år.

Trycksårsproblematiken måste uppmärksammas mycket mer för att undvika onödig smärta, lidande, isolering, nedstämdhet och i värsta fall en för tidig död.

Personalen behöver ha specialistkunskap om både trycksår och den patient-/brukargrupp man arbetar med för att få resultat som är hållbart. Patienterna behöver informeras om vad de själva kan göra för att förebygga och bidra till läkning.

För att uppnå en värdebaserad vård och behandling genom vårdkedjan behöver både personal och den som drabbas förstå orsak och verkan. Då behövs information som är lätt att ta till sig och inte är för motbjudande att se på, för att få med oss hela teamet inklusive anhöriga att bekämpa trycksår. För att nå ut till alla har jag valt att inte ha med sårfoton mer än på några dubbelvikt sidor med varningstext på slutet, så att man kan välja om man vill se sår eller ej.

Boken riktar sig till alla som vill förebygga och läka trycksår med inriktning på personer som har någon form av rörelsenedsättning.

Kontrollera, Reagera och Agera!

28 jun 2016

ABIGO Medical breddar sitt utbud av infektionsförebyggande förband med Sorbact® Foam Gentle Border

Nya Sorbact® Foam Gentle Border utökar användningen av Sorbact® teknologin i ett allt-i-ett förband med skonsam självhäftande silikonkant, särskilt lämplig för patienter med känslig eller ömtålig hud. Sorbact® bakteriebindande förband hjälper till att förhindra sårinfektioner samt behandlar redan infekterade och svårläkta sår. Infekterade sår innebär längre läkningstid vilket leder till onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för samhället.

Sorbact® Foam Gentle Border är ett skonsamt allt-i-ett förband som minskar den mikrobiella belastningen i ett brett spektrum av sår. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager, kombinerat med polyuretanskum, mjuka självhäftande silikonkanter och en ångpermeabel baksidesfilm i polyuretan. Sorbact® Foam Gentle Border är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med måttliga vätskemängder, såsom operationssår, traumatiska sår, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

Den hudvänliga självhäftande silikonkanten gör Sorbact® Foam Gentle Border särskilt lämplig för patienter med känslig eller ömtålig hud, till exempel äldre patienter, patienter som är överkänsliga mot vanliga plåster eller kirurgisk tejp, patienter med förtunnad hud efter långtidsbehandling med kortikosteroider och barn som upplever smärta när man drar bort plåster.

Sorbact® Foam Gentle Border baseras på Sorbact® teknologin med en kontaktyta som mikroorganismer hellre söker sig till än till sårytan. Mikroorganismerna binder irreversibelt till Sorbact® och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® Foam Gentle Border kan används profylaktiskt för att förhindra infektioner vid olika typer av sår och finns i tre olika storlekar.

– Att utöka Sorbact® sortimentet med Foam Gentle Border är ett direkt svar på behov från sjukvården och patienter, säger Mattias Andrup, Medical Affairs Director på ABIGO Medical. Vi är glada att kunna erbjuda detta skonsamma allt-i-ett-förband i kombination med fördelarna hos Sorbact® teknologin.

Sorbact® Foam Gentle Border lanserades i maj, i samband med den internationella sårkongressen European Wound Management Association, EWMA 2016, i Bremen, Tyskland.

Kontaktperson Björn Larsson, Marketing Communication Director, bjorn.larsson@abigo.se, +46 31 36 14 887

Mer om Sorbact®
Mikroorganismer som är vanligt förekommande i sår binder till Sorbact®, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus-arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, inklusive MRSA¹ bakterier. Det finns inga tecken på att resistens utvecklas med Sorbact®. Sorbact® frigör inga toxiska ämnen och kan användas även på barn samt under graviditet. Det finns ett omfattande utbud av olika typer av förband och storlekar. För mer information besök gärna: www.abigo.se

Om ABIGO Medical
ABIGO Medical är ett svenskt entreprenörsdrivet läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO Medical har ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel, en rad medicintekniska produkter bland annat inom avancerad sårbehandling, öron-näsa-hals (ÖNH) samt nutritionsprodukter vilka används vid kostbehandling av mjölkallergi hos barn. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G. Smith och Leif Smith, båda fortfarande aktivt involverade i ledningen. ABIGOs produkter säljs och används i över 65 länder, både genom egen säljorganisation och genom samarbetspartners. Koncernens omsättning för 2015/2016 blir cirka 275 miljoner kronor och en fortsatt tillväxt förväntas, vilken återinvesteras i forskning och utveckling. För att möta den kraftigt ökande efterfrågan, bland annat på Sorbact®, investeras drygt 40 miljoner kronor för en mångdubblad kapacitet vid företagets produktionsanläggning i Askersund.

Sorbact® är ett registrerat varumärke som tillhör ABIGO Medical AB.

Referenser:
1. Rönner AC, Curtin J, Karami N, and Rönner U. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care 2014; 23(10):484, 486-488.

23 jun 2016

Life science-succén bara växer

Femtio procent av alla nya bolag har internationella ambitioner. Men det är inte alla som lyckas lika bra som life science-företaget ABIGO Medical.

Läs hela artikeln i Dagens Industri

20 jun 2016

Lönsam Life science läker alla sår

Hur går man från 0 till 300 Mkr i omsättning utan att gå med förlust ett enda år? Life science-företaget ABIGO Medical från Göteborg har svaret.

”Vi har haft bra produkter, vi har jobbat långsiktigt och vi har öga för att se möjligheter”, förklarar Jan G Smith, hälftenägare, styrelseordförande och en av två grundare av life science-bolaget ABIGO Medical.

Läs mer i artikeln från Dagens Industri

09 mar 2016

NY STUDIE – visar att Sorbact® Surgical dressing är ett kostnatseffektivt och effektivt sätt att förebygga postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner är vanliga efter kejsarsnitt och kan leda till en förhöjd sjuklighet, längre sjukhusvistelse och ökad risk för återinläggning på sjukhus.1

En nyligen publicerad studie av 543 kvinnor som genomgick ett planerat eller akut kejsarsnitt, visade att risken för postoperativa sårinfektioner minskade signifikant med Sorbact® Surgical Dressing jämfört med ett standardförband.2

Denna randomiserade kontrollerade studie bekräftade att Sorbact® Surgical Dressing är ett både effektivt och kostnadseffektivt sätt att förebygga postoperativ sårinfektion.

Läs hela studien ›

 

Referenser: 1. Jenks PJ, Laurent M, et al. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect 2014; 86:24-33. 2. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016; [in press]

10 feb 2016

Ny svensk sårvårdsprodukt viktigt bidrag i sjukvården – Superabsorbent med bakteriebindande förmåga

Infekterade sår innebär längre läkningstid vilket leder till onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för samhället. Sorbact® bakteriebindande förband hjälper till att förhindra infektioner samt behandlar sår som redan har blivit infekterade och är svårläkta. Nu utökas sortimentet med en superabsorbent. Det nya förbandet vidgar användningsområdet till att även inkludera kraftigt till intensivt vätskande sår.

Sorbact® förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att, på naturlig väg, sänka den bakteriella belastningen och därigenom förbättra det kliniska resultatet och minska såväl patienters lidande som sjukvårdskostnader. Med Sorbact® teknologin skapas en kontaktyta till vilken bakterierna hellre söker sig än till sårytan. Bakterierna binds till Sorbact® ytan och avlägsnas när förbandet byts.

Möter efterfrågan
Nya Sorbact® superabsorbent är det senaste tillskottet till produktutbudet. Det är också idag det enda tillgängliga superabsorberande förbandet som binder bakterier. Förbandet är avsett att användas vid behandling av kraftigt till intensivt vätskande sår såsom kirurgiska sår, traumatiska sår, trycksår, diabetiska sår samt fot- och bensår. Superabsorbenten kombinerar Sorbact® teknologin med en superabsorberande kärna och ett vattenavvisande underlag för att förhindra att vätska läcker igenom. Den finns i följande storlekar: 10x10cm, 10x20cm, 20x20cm och 20x30cm. Sorbact® superabsorbent kommer först att lanseras i Europa, och därefter i andra regioner.

– Att utöka med det superabsorberande förbandet är ett direkt svar på kundernas och patient-ernas behov, säger Mattias Andrup, Medical Affairs Director på ABIGO Medical. Kundernas reaktioner har hittills varit mycket positiva. Förbandet har allt som kunderna kan kräva av ett superabsorbent och nu i kombination med de fördelar som Sorbact® teknologin har.

Mer om Sorbact®
Sorbact® binder till vanliga mikroorganismer i sår, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus-arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, inklusive MRSA¹ bakterier. Det finns inga tecken på att resistens skulle ha utvecklas gentemot Sorbact® teknologin. Sorbact® produkterna är miljövänliga, innehåller inte och frigör inga toxiska medel, är icke-allergiframkallande och kan användas på barn samt under graviditet. Det finns ett omfattande utbud av olika typer av förband och storlekar. För mer information besök gärna: www.abigo.com/products/wound-fungus/sorbact/

Om ABIGO Medical
ABIGO Medical är ett svenskt entreprenörsdrivet läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknads-för läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO Medical har ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel, samt en rad medicinska produkter inom avancerad sårbehandling och öron, näsa och hals (ÖHN) och livsmedel för specifika medicinska ändamål. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G. Smith och Leif Smith, båda fortfarande aktivt involverade i ledningen. ABIGOs produkter säljs och används i över
60 länder, både genom egna säljorganisationer och samarbetspartners. ABIGOs omsättning överstiger 200 miljoner kronor årligen med stadig, kontinuerlig tillväxt och lönsamhet, vilket återinvesteras i forskning och utveckling. Sorbact är ett registrerat varumärke som tillhör ABIGO Medical AB.

Mer information finns på www.abigo.com

Kontaktperson: Anders Elliot – Global Director Medical Device Division, anders.elliot@abigo.se, +46 31 748 49 50

¹ Rönner U & A.C. et al. Adhesion of meticillin-resistant Staphylococcus aureus to DACC-coated dressings. J Wound Care,
vol 23, no 10, Oct. 2014.

21 dec 2015

ABIGO Medical och GU Ventures ingår samarbete

ABIGO Medical AB och GU Ventures AB har startat ett nytt strategiskt samarbete som grundas i det gemensamma intresset att utveckla nya medicintekniska produkter och läkemedel. Syftet är att främja och uppnå en mer effektiv utveckling av dessa och därigenom kunna göra fler och bättre affärer, som en effekt av samarbetet.

Företagen ABIGO Medical och GU Ventures bedriver utveckling av nya medicintekniska produkter och läkemedel. ABIGO gör det i egen regi med global försäljning och distribution och är ett internationellt snabbt expanderande och lönsamt komplett life science företag i Västra Götalandsregionen. GU Ventures gör det genom sitt inkubatorstöd och såddinvesteringar i nya forskningsbaserade verk-samheter med anknytning till Göteborgs universitet. Företagen har nu förenats i sina ambitioner att utveckla nya innovativa projekt till kommersiellt attraktiva verksamheter. Fokus kommer vara framför allt inom de områden där ABIGO har sitt fokus, såsom infektionskontroll, sårvård, öron/näsa/hals, ögon, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål.

  • En nära dialog mellan en inkubator som GU Ventures och en företagsgrupp som ABIGO är en viktig faktor för att stärka byggandet av innovationsverksamheter och därigenom skapa bättre affärer som bidrar till ökad patientnytta globalt, berättar Jan G. Smith, medgrundare och styrelseordförande för ABIGO Medical. Han fortsätter:
  • Vi växer kraftigt globalt med god lönsamhet och återinvesterar för framtiden bland annat med ett stort antal nya rekryteringar, utbyggnad av vår egen forskningsverksamhet samt kraftig utbyggnad av vår egen produktionsanläggning i Askersund. Hos GU Ventures finns nya verksamheter med nya produkter som vi med våra resurser kan ta till marknaden.

ABIGO och GU Ventures kommer inom det strategiska samarbetet arbeta tillsammans med konkreta pragmatiska aktiviteter och åtgärder för att lämpliga innovativa projekt snabbare skall nå en kommersiellt attraktiv nivå. Samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures syftar till att öka resultaten av respektive företags utveckling av nya medicintekniska och läkemedelskoncept.

  • Vi ser många idéer till nya produkter eller metoder, som kan bli kommersiella framgångar, fortsätter Klementina Österberg, VD för GU Ventures. Som i alla branscher, behöver dessa tillfreds­ställa ett konkret behov och matchas till vad industrin eller sjukvården vill ha. Varje projekt behöver lite olika typer av stöd, så de behöver hamna på rätt ställe, få rätt kompetens och kapital, för att nå kommersiell framgång. Med hjälp av ABIGO kan vi få flera av idéerna att nå dit snabbare och med större säkerhet.

Det nya samarbetet mellan ABIGO Medical och GU Ventures har vuxit fram under flera år, när bolagens företrädare arbetat tillsammans i olika konstellationer. Det finns ett grundmurat förtroende och ett gemensamt intresse att stötta och dra nytta av varandra, vilket borgar för att samarbetet kommer ge de viktiga resultat som fordras.

 

Kontaktinformation: ABIGO Medical: Jan G Smith, medgrundare och ordförande, +46 31 – 748 497 32, Jan.G.Smith@abigo.se GU Ventures: Klementina Österberg, VD, +46 31 – 786 5153, +46 70 – 440 11 90, klementina@ventures.gu.se

Klementina Österbergfor_tryck_2449


Om ABIGO Medical AB ABIGO Medical är ett entreprenöriellt svenskt läkemedelsföretag som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. ABIGO Medical har ett brett utbud av receptfria och receptbelagda läkemedel samt ett sortiment av medicintekniska produkter för avancerad sårbehandling och öron, näsa, hals (ÖNH). Dessutom marknadsförs livsmedel för speciella medicinska ändamål. Företaget grundades 1989 av de nuvarande ägarna, bröderna Jan G Smith och Leif Smith, som båda fortfarande är aktivt engagerade i företags-ledning. ABIGO s produkter säljs och används idag i drygt 60 länder. genom egna försäljningsorganisationer och partners. ABIGO omsätter över 200 MSEK årligen med mycket god lönsamhet vilket återinvesteras bland annat inom Forskning och utveckling. För mer information, se www.abigo.se.

 

Om GU Ventures AB GU Ventures är ett av svenska staten helägt holdingbolag, vars verksamhet har rankats bland topp tio i Europa. Dess affärsidé är att starta upp, finansiera och med ett aktivt inkubatorstöd utveckla nya affärsidéer och företag med anknytning till Göte-borgs universitet. Syftet är att nyttiggöra forskningsresultat genom kommersialisering och att omsätta idéer till livskraftiga företag för att därigenom skapa nya jobb och tillväxt liksom att möta flera av de stora samhällsutmaningarna. Tillsammans med idégivare och saminvesterare har GU Ventures under de senaste 20 åren utvecklat över 120 nya idéer, som i ett 90-tal aktiebolag sysselsätter över 300 personer och omsätter närmare 300 MSEK årligen. Flera av bolagen har GU Ventures avyttrat med vinst och 6 av bolagen är noterade vid olika marknadsplatser. Portföljen består idag av 50 innehav vilka värderas sammanlagt till 1 miljard SEK. www.guventures.com