CKU sårbehandlingssymposium

18 – 19 januari 2018

Stockholm

Svårläkta sår är ett växande problem i västvärlden. Förutom alltid lidande för den drabbade medför det dessutom enorma kostnader för samhället. Kostnader för sårkomplikationer är mest relaterade till inläggning av patienter, kirurgiska ingrepp, förbandsmaterial samt personalkostnader.

Det pågår mycket forskning kring sårbehandling och för att hänga med i utvecklingen är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste och de effektivaste behandlingsmetoderna och fylla på med ny kunskap och de senaste metoderna för en patientsäker och kostnadseffektiv sårbehandling.

På Sårbehandlingssymposium 2018 får du chansen att lyssna till landets främsta experter inom sårbehandling, du lyssnar bland annat till Christina Lindholm, Nina Åkesson, Susanne Dufva och Liselotte Sahlberg.

Vi på ABIGO Medical kommer att finnas med på CKU där vi informerar om hur Sorbact förebygger och behandlar sårinfektioner. Vi hoppas se dig i vår monter. Varmt välkommen!