Essity förvärvar resterande aktier i ABIGO Medical AB

Hygien- och hälsobolaget Essity har idag tecknat avtal om att förvärva resterande 25 procent av aktierna i det svenska medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB. Essity förvärvade 75 procent av ABIGO Medical i februari 2020. Genom förvärvet blir ABIGO Medical ett helägt dotterbolag till Essity inom produktkategorin Medical Solutions. Aktierna köps från grundaren och styrelseordföranden Jan G. Smith till en värdering av 900 MSEK för 100 procent av bolaget på skuldfri bas.

– Vi är mycket nöjda med den här affären som ett naturligt led i vår ambition att stärka positionerna inom Medical solutions. ABIGO besitter en unik kompetens och innovationskraft som bidrar till att accelerera Essitys tillväxt inom avancerad sårvård, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

ABIGO Medical AB är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Göteborg som grundades 1989 av bröderna Jan G. och Leif Smith. Bolaget har cirka 170 anställda. ABIGO Medical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat teknologin Sorbact® som är en kliniskt etablerad innovation för avancerad sårvård. Essitys organiska nettoomsättning inom området sårvård uppvisade under första kvartalet 2021 en ökning på 2,1 procent.

Parallellt med förvärvet pågår en process att renodla ABIGO Medicals verksamhet. Parterna har träffat en principöverenskommelse där Jan G. Smith i närtid kommer att köpa ut pharmaverksamheten bestående av produkter inom bland annat öron- och ögonvård samt vitaminer.

– Jag har en nära relation med Essity sedan många år och jag känner mig väldigt trygg med att detta är rätt steg i ABIGOs tillväxtresa, säger Jan G. Smith.

Slutförandet av Essitys förvärv kommer att ske i maj månad 2021.

Källa: essity.se

Ladda ner pressmeddelande