Publikationer

29 maj 2017

Sorbact® – Förebygger och behandlar sårinfektioner

Sorbact® kan användas för alla sorters sår som till exempel diabetessår, venösa bensår, brännskador och i alla stadier från torra  till vätskande sår. Ladda ner broschyren och läs mer om avancerad sårvård.

29 maj 2017

Sorbact® Surgical Dressing – Förebygger infektion

Sårinfektion är en vanlig postoperativ komplikation. Ladda ner broschyren och läs mer om hur man kan minska sårinfektion med Sorbact® Surgical Dressing jämfört med standardförband.

28 feb 2017

Broschyr om infektionsprevention

Läs broschyren INFEKTIONSPREVENTION – ett led i patientsäkerheten. Utgiven av Swedish Medtech, Branschorganisationen för medicinteknik.

24 feb 2017

Boktips om trycksår

trycksar-med-livet-som-insatsVi vill gärna tipsa om en bra och pedagogisk bok om trycksår.

Titel: Trycksår – Med livet som insats 2016
Författare: Madeleine Stenius

Praktisk guide till förebyggande och behandling av trycksår med speciellt fokus på personer som har en rörelsenedsättning.

 

Boken kan köpas via www.rehabstation.se/Rehabilitering/Utbildning/Vara-bocker/

Författarens kommentar:

Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker. De flesta tror att det bara är äldre som får trycksår, men tyvärr drabbar det även barn, patienter i akut vård och vid operation samt personer som har en neurologisk skada/sjukdom som exempelvis vid ryggmärgsskada, MS, hjärnskada och vid demens- sjukdom.

Är man rullstolsburen ökar risken för trycksår på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt känsel, muskelförtvining och skelett- urkalkning. Blir man som ryggmärgsskadad sjuk och hamnar på sjukhus är risken stor att personalen inte har kunskap om att man behöver behandlas som en högriskpatient trots att man inte är undernärd eller är över 65 år.

Trycksårsproblematiken måste uppmärksammas mycket mer för att undvika onödig smärta, lidande, isolering, nedstämdhet och i värsta fall en för tidig död.

Personalen behöver ha specialistkunskap om både trycksår och den patient-/brukargrupp man arbetar med för att få resultat som är hållbart. Patienterna behöver informeras om vad de själva kan göra för att förebygga och bidra till läkning.

För att uppnå en värdebaserad vård och behandling genom vårdkedjan behöver både personal och den som drabbas förstå orsak och verkan. Då behövs information som är lätt att ta till sig och inte är för motbjudande att se på, för att få med oss hela teamet inklusive anhöriga att bekämpa trycksår. För att nå ut till alla har jag valt att inte ha med sårfoton mer än på några dubbelvikt sidor med varningstext på slutet, så att man kan välja om man vill se sår eller ej.

Boken riktar sig till alla som vill förebygga och läka trycksår med inriktning på personer som har någon form av rörelsenedsättning.

Kontrollera, Reagera och Agera!