Broschyr om infektionsprevention

Läs broschyren INFEKTIONSPREVENTION – ett led i patientsäkerheten. Utgiven av Swedish Medtech, Branschorganisationen för medicinteknik.