Sorbact® Surgical Dressing – Förebygger infektion

Sårinfektion är en vanlig postoperativ komplikation. Ladda ner broschyren och läs mer om hur man kan minska sårinfektion med Sorbact® Surgical Dressing jämfört med standardförband.