Reklamationer

Du kan rapportera ett klagomål/en reklamation enligt nedan

Medicinteknik (sår och svamp, öron/näsa/hals, ögon)
Tel: 031-748 49 50
Email: complaints@abigo.com

För att underlätta för oss vid hantering av din reklamation vill be dig att ange så specifik information som möjligt (produkt, batchnummer, beskrivning av händelse, kontaktuppgifter).

 

Läkemedel (mage och tarm, vitaminer och mineraler, sömn och oro, receptbelagt) 

Kontakta i första hand apoteket där du inhandlat ditt läkemedel.