Karriär

ABIGO Medical är ett expanderande life science företag med fokus på att förbättra människors hälsa och välmående.

Vår företagskultur kännetecknas av en familjär atmosfär med en stark entreprenörsanda där samarbete och personlig utveckling uppmuntras. Vi ser möjligheter, tänker nytt och strävar alltid mot nya, unika lösningar för att förbättra människors hälsa. Vi erbjuder en miljö där vi tar ansvar och arbetar tillsammans för att nå uppsatta mål.

ABIGO har egen forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter. Huvudkontoret ligger i Göteborg och tillverkning av våra sårvårdsprodukter sker i vår produktionsanläggning i Askersund.

ABIGO-gruppen har dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. ABIGOs produkter säljs i fler än 65 länder via egna försäljningsorganisationer och partners.

 

 

Lediga tjänster

Öppen ansökan