ABIGO i korthet

ABIGO Medical är ett svenskt företag inom life science med fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande. ABIGOs produkter säljs i fler än 65 länder via egna försäljningsorganisationer och partners. ABIGO har dotterbolag i Danmark, Norge och Finland.

Företaget tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter inom framförallt avancerad sårbehandling samt öronvård. ABIGO marknadsför även vitaminer och produkter för sömn och oro samt specialnäringar för födoämnesallergi för spädbarn. Ett aktivt forsknings- och utvecklingsprogram inom utvalda områden har bidragit till stor tillväxt och har också lett till ett antal internationella patent. Klicka för att se filmen om ABIGO

I maj 2021, förvärvade Essity ABIGO Medical som nu är ett helägt dotterbolag till Essity.