Kvalitet

Med fokus på patientsäkerhet, kundnöjdhet och affärsutveckling kommer ABIGO Medical att fortsätta utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med tillförlitlighet och kvalitet. Vi följer alla lagar och förordningar som är tillämpliga för våra produkters säkerhet och effektivitet och de standarder som är relevanta för våra processer.

ABIGO Medical AB arbetar i enlighet med följande förordningar och standarder:

  • EU:s medicintekniska direktiv, 93/42/EEG
  • Kvalitetssystemet QSR (Quality System Regulations) för medicinteknisk utrustning i USA
  • Kvalitetsstandard ISO 13485
  • Miljöstandard ISO 14001
  • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS)