Produktionsanläggning

ABIGO Medicals sårläkningsprodukt Sorbact® tillverkas i vår produktionsanläggning i Askersund

Vår produktionsanläggning som består av kontor, lager och produktion håller hög standard, med renrum av klass 8 (100 000) och moderna, högeffektiva maskiner. I anslutning till produktionen har vi också en egen mekanisk verkstad, vilket ger ABIGO stora möjligheter att utveckla och bygga maskiner som är specialanpassade för professionell, rationell tillverkning av produkter av hög kvalitet

Motiverade och erfarna medarbetare spelar en viktig roll för ABIGOs framgång och utveckling av anläggningen. Kontinuerliga investeringar i utökande av lokalerna ger goda möjligheter att fortsätta växa.