Om oss

Abigo Medical är ett svenskt bolag inom medicinteknik som ingår i det globala  hygien- och hälsobolaget Essity.

Hälsa och välbefinnande i fokus

Abigo Medical grundades 1989 av bröderna Jan G. och Leif Smith. Deras ambition var att bygga ett internationellt läkemedelsföretag med unika produkter som förbättrar människors hälsa. Idag är Abigo Medical en del av det globala hygien- och hälsobolaget Essity som delar samma vision – att förbättra välbefinnandet genom ledande lösningar hygien och hälsa.

Sorbact® mot sårinfektioner

Abigo Medical utvecklar avancerade produkter för sårbehandling för att förebygga och behandla sårinfektion. Våra sårbehandlings-produkter hjälper människor i mer än 65 länder under varumärkena Sorbact®, Cutimed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® Sorbact®, Cutimed® Sorbion® Sorbact® och Leukoplast® Leukomed® Sorbact®.

Läs mer

Innovation som gör skillnad

Genom att ta vara på insikter om människors hälsa, genom att vara nyfikna och lära från akademin och kunder så identifierar vi nya kreativa idéer och innovativa produkter som gör verklig skillnad i människors liv.

Sorbact® Technology, en svensk innovation med dokumenterad effekt vid sårbehandling, kan kopplas till ett banbrytande Nobelpris. Detta banade i sin tur väg för ytterligare forskning om ytegenskaper hos bakterier som sedan låg till grund för att utveckla Sorbact® Technology.

Läs mer

Så här fungerar Sorbact® Technology

Sorbact® - ett verktyg i kampen mot antimikrobiell resistens

WHO klassar antimikrobiell resistens (AMR) som ett av de största hoten mot global hälsa. Uppskattningsvis dör redan 700 000 människor årligen till följd av antibiotikaresistens1.

Antimicrobial Stewardship (AMS) är ett organiserat sätt att arbeta för att minska frekvensen av antimikrobiell resistens. Sorbact® förband kan utgöra en värdefull del i hälso- och sjukvårdsorganisationers AMS-strategi.

Läs mer

Referenser

1.WHO. 2016. Stop antimicrobial resistance now. World Health Organisation.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.