← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® Absorption Dressing

Sorbact® Absorption Dressing

Infektionsförebyggande absorptionsförband

Minskar den mikrobiella belastningen i måttligt till rikligt vätskande sår

Sorbact® Absorption Dressing är ett bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av en grön Sorbact® sårkontaktyta kombinerad med en absorberande kärna och en vit baksida. Sorbact® Absorption Dressing absorberar och håller kvar sårvätska, vilket minskar risken för maceration samt möjliggör en fuktig sårmiljö. Kan användas vid kompressionsbehandling.

Avsedd användning

Sorbact® Absorption Dressing är avsett att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med måttliga till rikliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.

  1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
  2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm.
  3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
  4. Applicera förbandet. Se till att den gröna kontaktytan kommer i direktkontakt med hela sårytan.
  5. Applicera lämplig förbandsfixering.
  6. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

absorptiondressing-instructions

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® Absorption Dressing 98224 7 x 9 cm 20
Sorbact® Absorption Dressing 98222 10 x 10 cm 20
Sorbact® Absorption Dressing 98225 10 x 10 cm 10
Sorbact® Absorption Dressing 98223 10 x 20 cm 10