← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® Compress

Sorbact® Compress

Infektionsförebyggande sårkontaktlager

Ett sårkontaktlager som minskar den mikrobiella belastningen

Sorbact® Compress är ett sterilt bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager som låter sårvätska passera igenom till ett sekundärförband. Förbandet är vikt i 8 lager. Kan användas vid kompressionsbehandling.

Avsedd användning

Sorbact® Compress är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade vätskande sår, såsom operationssår, traumasår, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.

  1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
  2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet kan vikas upp till lämplig storlek och kan överlappa sårkanterna om det behövs.
  3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
  4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.
  5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan. Vid kaviteter och fistlar, vik upp och fluffa upp ett eller flera förband och klä/fyll kaviteten eller fisteln. Undvik att packa tätt.
  6. Applicera ett lämpligt sekundärförband.
  7. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

compress-instructions

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® Compress 98128 4 x 6 cm 40
Sorbact® Compress 98125 7 x 9 cm 40