← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® Foam Dressing

Sorbact® Foam Dressing

Infektionsförebyggande skumförband

Minskar den mikrobiella belastningen i måttligt vätskande sår

Sorbact® Foam Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande skumförband. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager kombinerat med ett polyuretanskum med en semipermeabel baksida. Sorbact® Foam Dressing absorberar och håller kvar sårvätska och minskar därigenom risken för maceration och skapar en fuktig sårmiljö. Den semipermeabel filmen på baksidan gör det möjligt för överflödig vätska att avdunsta.

Avsedd användning

Sorbact® Foam Dressing är avsett att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med låga till måttliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.

  1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
  2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet bör överlappa sårkanterna med minst 2 cm.
  3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
  4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.
  5. Applicera förbandet. Se till att förbandets gröna sida kommer i direktkontakt med hela sårytan.
  6. Applicera lämplig förbandsfixering.
  7. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar och på sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

foamdressing-instructions

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® Foam Dressing 98310 10 x 10 cm 10
Sorbact® Foam Dressing 98315 15 x 15 cm 10
Sorbact® Foam Dressing 98320 10 x 20 cm 10