← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® Gel Dressing

Sorbact® Gel Dressing

Infektionsförebyggande sårkontaktlager med hydrogel

Minskar den mikrobiella belastningen i torra till lätt vätskande sår

Sorbact® Gel Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande förband täckt med gel. Det består av en grön Sorbact® sårkontaktyta med en vattenbaserad gel, som innehåller karbomer och propylenglykol (10 %). Sorbact® Gel Dressing avger fukt, möjliggör en fuktig sårmiljö och underlättar autolytisk debridering.

Avsedd användning

Sorbact® Gel Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade torra till lågexuderande sår, såsom traumasår, brännskador, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

Bruksanvisning

  1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
  2. Välj lämplig förbandstorlek för såret.
  3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
  4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.
  5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan. Förbandet ska inte överlappa den omgivande huden.
  6. Vid kaviteter och fistlar ska alltid en del av förbandet sticka ut så att det lätt kan avlägsnas.
  7. Applicera ett lämpligt sekundärförband.
  8. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt på sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

geldressing-instructions
Sjukvårdspersonal har ansvar för att produkten används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® Gel Dressing 98136 7,5 x 7,5 cm 10
Sorbact® Gel Dressing 98137 7,5 x 15 cm 10
Sorbact® Gel Dressing 98139 3 x 15 cm 10
Sorbact® Gel Dressing 98180 15 x 20 cm 5
Sorbact® Gel Dressing 98181 20 x 25 cm 5