← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® NPWT Wound Filler

Sorbact® NPWT Wound Filler

Mikrobiellt bindande sårfyllare vid undertrycksbehandling (NPWT)

Sorbact® NPWT Wound Filler är avsedd att användas tillsammans med system för sårbehandling med undertryck (NPWT) för att fördela undertrycket och möjliggöra bortförsel av sårvätska.

Fördelar

  • Binder bakterier och svamp. (1)
  • Utmärkt borttransport av sårvätska. (2, 3)
  • Snabb granulationsbildning. (2, 3)
  • Effektiv tryckfördelning. (2, 3)
  • Begränsad inväxt för enkel och smärtfri borttagning. (3,4)
  • Enkel att använda, både att fylla och anpassa till sårhålan. (2)

Referenser

  1. Ljungh Å et al. Journal of Wound Care 2006; 15(4):175–180.
  2. Malmsjö M et al. Int Wound J 2012; doi: 10.1111/j.1742-481X.2012.01029.x
  3. Malmsjö M et al.  EWMA Journal 2012 vol 12 no 3:
  4. Malmsjo M et al.  Eplasty 24 januari 2012, se: https://www.eplasty.com/index.php?option=com_content&view=article&id=620&catid=173:volume-12-eplasty-2012

Förberedelser

Behandla såret i enlighet med lokal klinisk praxis. Rengör och torka huden runt såret.

Applicera förbandet

RumpaTa ut Sorbact® NPWT Wound Filler ur förpackningen med aseptisk teknik. Vik upp och fukta Sorbact® NPWT Wound Filler med steril koksaltlösning. Fyll kaviteten löst. Se till att sårfyllaren har direktkontakt med sårytan. Packa inte för hårt. Applicera hela Sorbact® NPWT Wound Filler och klipp bort överflödigt material vid behov. Applikation av flera tillklippta bitar ökar risken att sårfyllaren fastnar i såret och rekommenderas inte. Fortsätt enligt anvisningarna för det NPWT-system som används.

Förbandsbyte

Sorbact® NPWT Wound Filler ska bytas inom 48 timmar efter behandlingens start. Om inga läckage förekommer och patienten är obesvärad ska sårfyllaren bytas 2 till 3 gånger i veckan. Om såret vätskar mycket eller om vätskan är grumlig kan sårfyllaren behöva bytas oftare. Kontrollera sårfyllaren regelbundet.

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® NPWT Wound Filler 98425 17 x 28 cm 40
Sorbact® NPWT Wound Filler 98410 10 x 100 cm 10