← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® Superabsorbent

Sorbact® Superabsorbent

Infektionsförebyggande högabsorberande förband

Minskar den mikrobiella belastningen i rikligt till mycket rikligt vätskande sår

Sorbact® Superabsorbent är ett sterilt, bakteriebindande, superabsorberande sårförband. Det består av en grön sårkontaktyta i acetatväv, kombinerat med en superabsorberande kärna och en vit vattentålig baksida. Sorbact® Superabsorbent absorberar och håller kvar sårvätska, minskar därmed risken för maceration och upprätthåller en fuktig sårmiljö. Den höga absorptionsförmågan hos Sorbact® Superabsorbent bidrar dessutom till att minska antal förbandsbyten.

Avsedd användning

Sorbact® Superabsorbent är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med rikliga till mycket rikliga vätskemängder, såsom venösa och arteriella sår, postoperativa sår, traumasår, trycksår och diabetessår.

  1. Behandla såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
  2. Välj lämplig förbandstorlek för såret.
  3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
  4. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med sårytan.
  5. Applicera lämplig förbandsfixering efter behov.
  6. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar och sårets allmänna kondition.

Förbandet ska bytas minst två gånger i veckan. Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.

sa-instructions-572

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® Superabsorbent 98501 10x10 cm 10
Sorbact® Superabsorbent 98502 10x20 cm 10
Sorbact® Superabsorbent 98503 20x20 cm 10
Sorbact® Superabsorbent 98504 20x30 cm 10