← Tillbaka till Sortiment

Sorbact® Surgical Dressing

Sorbact® Surgical Dressing

Infektionsförebyggande förband med häftkant

Minskar signifikant risken för postoperativa infektioner

Sorbact® Surgical Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av en grön Sorbact® sårkontaktyta kombinerad med en absorberande kärna och en genomskinlig självhäftande akrylfilm. Sorbact® Surgical Dressing absorberar och håller kvar sårvätska, vilket möjliggör en fuktig sårmiljö. Den vattentåliga baksidesfilmen ger skydd mot yttre kontaminering och tillåter samtidigt att överflödig vätska avdunstar.

Avsedd användning

Sorbact® Surgical Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade torra till lågexuderande sår, såsom operationssår eller traumasår, t ex rivsår, skärsår eller skrubbsår.

  1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis. Se till att omgivande hud är ren och torr.
  2. Välj lämplig förbandsstorlek för såret.
  3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
  4. Ta bort skyddsfilmen från sårkontaktytan.
  5. Applicera förbandet. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med sårytan.
  6. Tryck kanterna mot den omgivande huden.
  7. Ta bort den stabiliserande filmen på ovansidan. Börja vid den blå markören. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.

surgicaldressing-instructions

Produkt Ref. Nr. Storlek st / förpack.
Sorbact® Surgical Dressing 98140 5 x 7.2 100
Sorbact® Surgical Dressing 98141 8 x 10 20
Sorbact® Surgical Dressing 98142 8 x 15 20
Sorbact® Surgical Dressing 98143 10 x 20 20
Sorbact® Surgical Dressing 98144 10 x 25 20
Sorbact® Surgical Dressing 98145 10 x 30 20
Sorbact® Surgical Dressing 98146 10 x 35 20