Produkter

Produkter för ögon, öron, sömn och oro, nutrition och födoämnesallergi samt avancerad sårbehandling med fokus på infektionsförebyggande förbandet Sorbact®.

Sår och svampbehandling

Öron

Ögon

Mage och tarm

Vitaminer och mineraler - receptfritt läkemedel

Sömn och oro

Födoämnesallergi

Receptbelagt (För sjukhuspersonal)