Produkter

Produkter och lösningar för ögon, öron, näsa, hals, ögon, nutrition samt avancerad sårbehandling med fokus på infektionsförebyggande förbandet Sorbact®.

Sår och svampbehandling

Öron, näsa och hals

Ögon

Mage och tarm

Vitaminer och mineraler - receptfritt läkemedel

Vitaminer och mineraler - kosttillskott

Sömn och oro

Födoämnesallergi

Receptbelagt (För sjukhuspersonal)