Komjölksallergi/Födoämnesallergi

Komjölksallergi är en av de vanligaste allergierna under barndomen. Den uppkommer när immunsystemet överreagerar på det protein som finns i komjölk och komjölksinnehållande produkter.

Komjölksallergi kan kostbehandlas med komjölksproteinfri kost. Det innebär att man i kosten undviker all komjölk dvs. dryck och mat innehållande komjölksprotein. Nutramigen-sortimentet består av olika hypoallergena specialnäringar som används vid kostbehandling av t ex komjölksallergi och/eller multipel födoämnesallergi. De är anpassade efter ålder och symtoms svårighetsgrad.

Viktigt: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under medicinsk övervakning.

*Varumärke tillhörande Mead Johnson & Company, LLC © 2020 Mead Johnson & Company, LLC. Alla rättigheter förbehållna. LGG® är ett registrerat varumärke tillhörande Chr. Hansen A/S.