Otovent®

För behandling av undertryck i mellanörat för barn i åldrarna tre år och uppåt och vuxna. otovent-ballon

Otovent®-metoden, är kliniskt etablerad som ett effektivt, icke-kirurgiskt alternativ till rörinläggning. Dokumentationen demonstrerar metodens effektivitet hos både barn och vuxna.

Egenskaper

Otovent®-metoden är en modern utveckling av Valsalva/Politzer och har följande positiva egenskaper:

  • Tvåvägsfunktion
    Både den passiva uppblåsningsfasen och den aktiva tömningsfasen möjliggör öppning av örontrumpeten. Uppblåsningsfasen är den fas under vilken ballongen blåses upp via ena näsborren. Tömningsfasen är den fas under vilken luften strömmar ut ur ballongen och in i näsborren. Observera att i 70 % av fallen uppnås ett bra behandlingsresultat efter enbart uppblåsningsfasen. Pröva därför alltid först att använda endast uppblåsningsfasen. Om trycket i barnets öra inte utjämnas av uppblåsningsfasen ska både uppblåsningsfasen och tömningsfasen användas.
  • Kontrollfunktion
    Under uppblåsning via näsan, med den testade medicinska ballongen, skapas ett terapeutiskt tryck. Det är med andra ord lätt för föräldrarna att kontrollera om barnet har utfört behandlingen på rätt sätt.

Egenbehandling med Otovent®-metoden

Något äldre barn som lärt sig Otovent®-metoden kan både utföra och kontrollera behandlingen själv. Några negativa effekter har inte kunnat påvisas varken i kliniska studier eller i rapporter från någon av de över 20 länder där barn och vuxna idag behandlas med Otovent®-metoden. Otovent®-metoden – rätt använd – erbjuder god hjälp till barn med Sekretorisk otitis media/Otitis media with effusion (SOM/OME). Femtio procent av barn från 3 år och uppåt upplever en normalisering eller ett lägre undertryck i mellanörat under uppblåsning. De flesta barn gillar att blåsa upp ballonger. Lekmomentet i Otovent®-metoden hjälper barnet att acceptera behandlingen.

Läs mer på www.otovent.se