Bruksanvisning

Med Otovent® utjämnas trycket och besvären lindras.

De ballonger som medföljer förpackningen ger vid behandling den tryckutjämning som är nödvändig för ett bra behandlingsresultat. Varje ballong kan användas för 20 uppblåsningar. OBS! Använd inga andra ballonger.

instructions-127x300
Fäst ballongen på nässtycket. Håll nässtyckets runda del tätt mot höger näsborre. Kläm ihop den vänstra näsborren.

Andas in djupt, stäng munnen och blås upp ballongen till en grapefrukts storlek. Upprepa samma procedur via vänster näsborre.

Behandlingen fungerar om Du/barnet upplever tryckökning och/eller ett ”klick” i örat.


Om Du/barnet inte upplever någon effekt:

Upprepa steg 2–3, men låt sedan luften gå tillbaka via näsan samtidigt som Du/barnet sväljer. Upprepa samma procedur via vänster näsborre.

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER OTOVENT®
Förpackning: 1 nässtycke, 5 Otovent®- ballonger, 1 förvaringsask, Varunr 295741
Köps på apotek.