Receptbelagt (endast sjukvårdspersonal)

Receptbelagt

folvidon
Varunamn Folvidon

Aktiv substans

Beredningsform Tabletter

Användningsområde/indikation Megaloblastiska anemier med folsyrabrist.

Mer information om produkten på FASS

 

Receptfria läkemedel som kan förskrivas av läkare31D-Betovidon (1)

Varunamn Betolvidon®

Aktiv substans Cyanoko-balamin

Beredningsform Tabletter

Användningsområde/indikation Medel för peroral B12 behandling

Mer information om produkten på FASS