Fluress

fluressApplanationstonometri. Andra tillfällen då samtidig kortvarig anestesi och färgning av cornean kan underlätta diagnosen vid t ex epitellesioner.

Fluress är en steril lösning avsedd att användas i samband med bl a Goldmanns applanationstonometer. Den innehåller ett ytanestetikum, oxibuprokainhydroklorid, och en färgsubstans, fluoresceinnatrium. Fluoresceinnatrium färgar epiteldefekter gröna i hornhinna och bindehinna. Substansen fluorescerar i blått ljus. Genom kombinationen ytanestetikum – färgsubstans i samma droppflaska undviks separata instillationer och en tidsbesparing erhålls. Anestesi uppnås efter 15 sekunder och kvarstår ca 15 minuter.

Läs mer om produkten på FASS

x Prenumerera på vårt nyhetsbrev