Folvidon

  • Folatbrist eller tillstånd med ökat folatbehov.
  • Makrocytär, megaloblastisk anemi med folsyrabrist.
  • Försämrat upptag av folat från tarmen vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av annan genes eller tarmresektioner.
  • Vid långtidsbehandling med läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den terapeutiska undergruppen sulfonamider eller läkemedel innehållande sulfasalazin.
  • Tillstånd där ett ökat folatbehov föreligger såsom vid alkoholism, hemolytiska anemier, behandling med vitamin B12, graviditet och amning eller genetisk polymorfism i det folatberoende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR).
  • Profylaktiskt inför och under graviditet (t.o.m. vecka 12), särskilt vid förhöjd risk för neuralrörsdefekter.

Läs mer om produkten på FASS