Folvidon

folvidonMegaloblastiska anemier med folsyrabrist. Alkoholism och hemolytiska anemier med snabb folatomsättning.

Malabsorptionstillstånd (celiaki, sprue m.fl). Bristande folatintag. Profylaktiskt inför och under graviditet, särskilt vid förhöjd risk för neuralrörsdefekter. Vid behandling med läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen såsom anti-epileptika av typ fenytoin och långtidsbehandling med sulfonamider.

Läs mer om produkten på FASS