Sår och svampbehandling

DET SMARTA VALET
SORBACT® FÖRDELAR FRAMFÖR
VANLIGA ANTIMIKROBIELLA FÖRBAND

Till skillnad mot vanligen förekommande antiseptika, antibiotika och antimikrobiella
förband som vanligen används avger Sorbact® inga aktiva ämnen till såret.

Sorbact® kan därför användas förebyggande till sår som
löper risk att infekteras eller genom hela läkningsprocessen
till sår som är infekterade. Sorbact® förband
kan användas utan begränsningar till barn och till
kvinnor som är gravida eller ammande.