Sorbact® Sjukvård

Sorbact®-metoden är en kliniskt etablerad svensk innovation för behandling av alla typer av sår. Genom en naturlig verkningsmekanism binder Sorbact® bakterier och svamp. Sorbact® innehåller inte antiseptika eller andra toxiska substanser vilket är positivt för miljön. Sårbehandling med Sorbact® bidrar inte till det ökande globala problemet med bakterieresistens mot antibiotika.

Read more +

Sorbact®-metoden uppfanns av två svenska professorer, Torkel Wadström och Stellan Hjertén. Den bygger på vetskapen om att två hydrofoba partiklar binder till varandra i närvaro av fukt. Vanligt förekommande patogena mikroorganismer, såsom Staphylococcus aureus, Streptococcus-arter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa och Candida albicans, är hydrofoba och binder därför till den unika, egenutvecklade gröna ytan på Sorbact ®. Dessa tas bort från såret varje gång förbandet byts.

Effektiv mot multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier har blivit allt viktigare att motverka inom sjukvård och så även inom sårläkning.
Sorbact®-metoden är också effektiv mot MRSA (Meticillinresistenta Staph. aureus) och VRE (vankomycinresistenta enterokocker). Bakteriernas antibiotikaresistens ändrar inte deras hydrofoba egenskaper eller deras förmåga att binda till Sorbact®.
Resistensmekanismen till Sorbact® har inte påvisats.

Fördelar jämfört med vanliga antimikrobiella metoder

Den naturliga bindningen och avlägsnandet av mikroorganismer innebär att frisättning av endotoxiner förhindras. I motsats till vanligen använda antiseptiska medel, antibiotika och antimikrobiella förband, frisläpper Sorbact® inga kemiska substanser i såret eller orsakar skada på normala celler i sårbädden. Därför kan Sorbact® användas profylaktiskt för sår med risk för infektion eller återkommande infektioner. Produkten kan även användas under hela läkningsprocessen i sår som är infekterade eller hindras från att läka på grund av mikroorganismer. Alla Sorbact®- produkter kan också användas under graviditet och amning samt på barn.