Vanliga frågor

Kan Sorbact användas på alla typer av koloniserade och infekterade sår?

Ja

Kan Sorbact användas även på rena sår?

Ja, för att undvika kontaminering och därmed infektion, ex postoperativt.

Måste Sorbact ha direktkontakt med sårytan för att bakterierna ska fastna på Sorbact?

Ja. Sorbacts gröna, hydrofoba yta måste ha direktkontakt med sårytan.

Om Sorbact fastnat i sårytan, vad är bäst att använda för att lossa förbandet?

Använd i första hand koksaltlösning. Använd Sorbact® Gel Dressing vid nästa omläggning för att minimera risken att förbandet fastnar.

Kan Sorbact förorsaka hudirritationer eller allergi?

Sorbact® har testats och överensstämmer med gällande standardtester för hudirritation och sensibilisering. Vid användning av Sorbact® Surgical Dressing kan en viss irritation uppstå i huden runt såret på samma sätt som för andra självhäftande produkter. Observera att felaktig användning eller alltför frekventa byten av förband kan ge upphov till hudstripping, särskilt hos patienter med ömtålig hud.

Kan Sorbact användas vid samtidig medicinering med antibiotika?

Ja, dock inte topikal behandling.

Kan Sorbact ligga på frisk hud?

Ja, dock ej Sorbact® Gel Dressing. Den skall endast ligga på sårytan.

Kan sårkanterna smörjas med skyddande salva?

Sorbact bör inte användas i kombination med feta salvor, krämer eller hydrofoba lösningar, eftersom de kan minska bindningen av hydrofoba mikroorganismer.

Finns risk för resistensutveckling vid användande av Sorbact?

Nej.