Ido-C®

Vid konstaterad brist på vitamin C. Bristtillstånd på grund av sjukdom t ex malabsorlotion. Vitamin C är bl a betydelsefull för viktiga funktioner i kroppens ämnesomsättning samt för upptag av järn från födan.

 

Vitamin C har förmåga att fånga in fria radikaler, som kan förorsaka skador i kroppens celler. Bristtillstånd kan t ex uppkomma vid försämrat upptag av näringsämnen i tunntarmen.

Läs mer om produkten på FASS (Tuggtablett)