Kalcidon®

28-KalcidonKalciumtillskott vid förebyggande och behandling av osteoporos. Kalciumbrist. Ökat kalciumbehov t ex under graviditet, amning och tillväxt samt hos äldre. Som fosfatbindare vid hyperfosfatemi.

Omsättningen av kalcium har stor betydelse vid benskörhet. Ett benskört skelett kan ta upp och hålla kvar kalcium.

Läs mer om produkten på FASS (250 mg)

Läs mer om produkten på FASS (500 mg)