SSIS Sårkonferens

18 – 19 april 2018

Borås

Sårsjuksköterskor i Sverige inbjuder till
SÅRKONFERENS 18-19 april 2018 Quality Hotel Grand Borås.

Årets tema är:
Klarar vi oss utan antibiotika i sårbehandling?
– att förebygga och behandla sårinfektioner.

Vi på ABIGO Medical kommer att finnas på SSIS med monter och workshop, där vi kommer prata kring hur Sorbact förebygger och behandlar sårinfektioner. Vi hoppas se dig där. Välkommen!