The Nordic Plastic and Burns 2018 Conference

13 – 16 Juni

the Nordic Plastic and Burns 2018 Conference in Copenhagen

Vi hoppas vi ser dig i vår monter. Kom gärna och prata med oss om Sorbact som förebygger och behandlar sårinfektion. Välkomna!