Kolsuspension

Kolsuspension är ett receptfritt läkemedel som innehåller flytande medicinskt/ aktivt kol. Det är en oral suspension, som är färdig att dricka eller intas via sond.

Användning

Kolsuspension används vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.

Dosering

Vid akuta förgiftningar skall Kolsuspension ges snarast möjligt efter att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 minuter.

  • Barn: 70 ml (ca ¾ flaska)
  • Vuxna : 150 ml (ca 1,5 flaska)
  • Eller dosering efter uppskattad förtärd giftmängd; viktmässig fördelning 1:10 mellan gift och aktivt kol. En flaska Kolsuspension innehåller 15 g aktivt kol (0,15 g/ ml).

Att tänka på:

  • Medicinskt/ aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.
  • Medicinskt/ aktivt kol är overksamt vid lut- och syraförgiftningar.

För mer produktinformation och bipacksedel – se www.FASS.se.

Läs bipacksedeln noga före användning.
Datum för översyn av produktresumén: 2015-03-06.

Innehåll

Aktivt kol 150 mg/ml

Flaska 100 ml.
Oral suspension.
Receptfritt läkemedel.

Köps på apotek.
Fråga apotekspersonalen efter Kolsuspension.

 

Första hjälpen vid förgiftning

Vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud ger tidig tillförsel av medicinskt/ aktivt kol en stor hjälp. Det kan förhindra att allvarliga symtom uppkommer.

Medicinskt kol (= aktivt kol då det används för för medicinskt ändamål/ som läkemedel) binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta, t ex kemiska gifter, läkemedel, bakteriegifter. Det kan därmed förhindra att dessa giftiga ämnen tas upp i kroppen. Vid akuta förgiftningar skall medicinskt kol ges snarast möjligt efter det förgiftningstillbudet inträffat.

Medicinskt kol tillförs som flytande dryck och binder i magsäcken till sig en mängd olika substanser. Behandling med Medicinskt kol kan i många fall ersätta framkallande av kräkning och magsköljning.

Eftersom det är viktigt att ge medicinskt kol så snabbt som möjligt rekommenderar Giftinformationscentralen (www.giftinformation.se) att ha medicinskt kol lätt tillgängligt i hemmet.

OBS:

  • Man bör inte ge medicinskt kol utan att först kontakta läkare eller Giftinformationscentralen. Detta eftersom tillförsel av medicinskt kol i vissa situationer är olämplig.
  • Man får inte ge medicinskt kol till ett barn som är slött eller i övrigt har påverkat allmäntillstånd och inte heller om barnet är yngre än åtta månader.
  • Man ska inte ge medicinskt kol om barnet fått i sig något frätande eller produkter av petroleumtyp (t.ex. tändvätska, lacknafta).

 

Läs mer på www.kolsuspension.se