Kolsuspension

Nya rön om akuta förgiftningar har visat att tidig tillförsel av medicinskt kol kan förhindra att allvarliga symtom uppkommer. Behandling med kol kan i många fall ersätta framkallande av kräkning och magsköljning. Medicinskt kol tillförs som dryck och binder sig i magsäcken till en mängd olika substanser, bland annat de flesta läkemedel, och förhindrar därigenom att ämnena tas upp i kroppen.kolsuspension

Eftersom det är viktigt att ge kol så snabbt som möjligt rekommenderar vi att alla föräldrar med småbarn införskaffar medicinskt kol att ha lätt tillgängligt i hemmet. Medicinskt kol säljs receptfritt på apotek som färdig lösning eller som pulver att späda med vatten. Dosen är cirka tio gram kol till barn.

Observera att man inte bör ge kol utan att först kontakta läkare eller Giftinformationscentralen, eftersom koltillförsel i vissa situationer är olämplig. Man får inte ge kol till ett barn som är slött eller i övrigt har påverkat allmäntillstånd och inte heller om barnet är yngre än åtta månader. Vidare ska man inte ge kol om barnet fått i sig något frätande eller produkter av petroleumtyp (t ex tändvätska, lacknafta).

Används vid akuta förgiftningar. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta, t ex kemiska gifter, läkemedel, bakteriegifter och förhindrar därmed att de tas upp i kroppen. Vid akuta förgiftningar skall kol ges snarast möjligt efter det förgiftningstillbudet inträffat.

Dosering

Vid akuta förgiftningar cirka 70 ml Kolsuspension till barn och 150 ml Kolsuspension till vuxna. Skall inte användas vid lut- och syraförgiftningar.

Läs mer om produkten på FASS

Innehåll

oral suspension
Innehåller aktivt kol 150 mg/ml

Receptfritt läkemedel som finns att köpa på apotek.